پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3416)

3-2- ریزازدیادی323-2-1- گند زدایی ریزوم‌ها323-2-2- محیط کشت تکثیر333-2-3- تهیه و کشت ریزنمونه343-2-4- طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری343-3- جنین زایی سوماتیک363-3-1- تهیه محیط القاء کالوس363-3-2- ضدعفونی نمونه‌ها363-3-3- تهیه و کشت ریزنمونه گره و میانگره373-3-4- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3427)

2-15 آنتروپی622-16 هرس درخت تصمیم تولیدشده642-17 شبکه عصبی مصنوعی652-18 ماتریس تداخل692-19 واسط K-FOLD CROSS VALIDATION722-20 قوانین انجمنی742-21 مرور ادبیات و سوابق مربوطه752-22 خلاصه فصل76فصل سوم فرایند داده کاوی، معرفی و ارزیابی الگوریتم ها3-1 معرفی نرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3428)

1-6-3-کاربردهای دیگر کامپوزیت ها…………………………………………………………………16 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3418)

1-12- مروری بر کارهای گذشته27فصل دوم30بخش تجربی302-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد نیاز302-2- مواد شیمیائی لازم302-3- سنتز نانو ذرات پلیمر قالب یون برای اندازهگیری یون نیکل322-4- سنتز پلیمر قالب نشده332-5- محلول‌سازی332-5-1- تهیه محلولهای لازم برای بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (3420)

2-2-4) بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….32.2-2-4-1)مشخصات طیفی ترکیبات ایندولی و اسپیرو سنتز شده…………………………………………342-2-4-1-1) 4، 5،5-تری متیل- 3’،4،4’،5، 6’، 7′-هگزا هیدرو–H2 -اسپیرو[پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- 1’،2، 8’ (H ‘2، H ‘5)-تری اون………………………………………………………….34.2-2-4-1-2) 4،’4،’4، 5،5،’5،’5-هپتا متیل-‘3،4،’4، 5،’6،’7- هگزا هیدر-h2 -اسپیرو[پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- ‘1، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3421)

1-4-4 راکتور حرارتی گازی201-4-5 راکتور های زاینده سریع با فلز مایع(LMFBR/FBR)261-4-6 راکتور های خنک شونده با مواد آلی27فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای282-1 مقدمه292-2 توصیف مجموعه سوخت312-3 میله سوخت332-4 انتقال حرارت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3411)

3-7- شن و ماسه در آسفالت323-8- مطالعه بازار33فصل چهارم- ارزیابی مالی- اقتصادی طرح364-1- هزینه‌های سرمایه‌ای364-1-1- سرمایه‌گذاری ثابت364-1-2- سرمایه‌ در گردش434-2- هزینه‌های بهره‌برداری444-3-قیمت فروش محصولات494-4- سایر اطلاعات واردشده در نرم‌افزار494-5- ارزیابی مالی طرح524-6- قیمت تمام‌ شده ادامه مطلب…

By 92, ago