پایان نامه ها

مقاله b (3422)

2-2سابقه تاریخی182-3ساختار شبکه های عصبی مصنوعی182-4مبانی محاسباتی شبکه های عصبی مصنوعی212-4-1لایه ورودی222-4-2لایه پنهانی222-4-3لایه خروجی222-4-4عناصر محاسباتی یک نرون242-4-5معرفی برخی از توابع انتقال خطی و غیرخطی قابل استفاده در شبکه عصبی262-4-5-1تابع انتقال Hard limit262-4-5-2تابع انتقال خطی262-4-5-3تابع انتقال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3421)

1-4-4 راکتور حرارتی گازی201-4-5 راکتور های زاینده سریع با فلز مایع(LMFBR/FBR)261-4-6 راکتور های خنک شونده با مواد آلی27فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای282-1 مقدمه292-2 توصیف مجموعه سوخت312-3 میله سوخت332-4 انتقال حرارت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (3420)

2-2-4) بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….32.2-2-4-1)مشخصات طیفی ترکیبات ایندولی و اسپیرو سنتز شده…………………………………………342-2-4-1-1) 4، 5،5-تری متیل- 3’،4،4’،5، 6’، 7′-هگزا هیدرو–H2 -اسپیرو[پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- 1’،2، 8’ (H ‘2، H ‘5)-تری اون………………………………………………………….34.2-2-4-1-2) 4،’4،’4، 5،5،’5،’5-هپتا متیل-‘3،4،’4، 5،’6،’7- هگزا هیدر-h2 -اسپیرو[پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- ‘1، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3418)

1-12- مروری بر کارهای گذشته27فصل دوم30بخش تجربی302-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد نیاز302-2- مواد شیمیائی لازم302-3- سنتز نانو ذرات پلیمر قالب یون برای اندازهگیری یون نیکل322-4- سنتز پلیمر قالب نشده332-5- محلول‌سازی332-5-1- تهیه محلولهای لازم برای بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3416)

3-2- ریزازدیادی323-2-1- گند زدایی ریزوم‌ها323-2-2- محیط کشت تکثیر333-2-3- تهیه و کشت ریزنمونه343-2-4- طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری343-3- جنین زایی سوماتیک363-3-1- تهیه محیط القاء کالوس363-3-2- ضدعفونی نمونه‌ها363-3-3- تهیه و کشت ریزنمونه گره و میانگره373-3-4- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3415)

فصل سوم : مروری بر نتایج آزمایش مبناء………………………………………………………………………………………443-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..453-2-مقاومت فشاری متوسط نمونه ها…………………………………………………………………………………………45 3-3- نحوه ساخت تیره ها و درصد آرماتور آن ها …………………………………………………………………………453-3-1-نحوه آماده کردن تیرهای بتنی جهت بارگذاری …………………………………………………………………..463-4-بررسی نتایج آزمایش ها و تجزیه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (3414)

فصل سوم : مروری بر نتایج آزمایش مبناء………………………………………………………………………………………443-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..453-2-مقاومت فشاری متوسط نمونه ها…………………………………………………………………………………………45 3-3- نحوه ساخت تیره ها و درصد آرماتور آن ها …………………………………………………………………………453-3-1-نحوه آماده کردن تیرهای بتنی جهت بارگذاری …………………………………………………………………..463-4-بررسی نتایج آزمایش ها و تجزیه ادامه مطلب…

By 92, ago